polski english deutsch

AleArte – decorative bookends

Plexiglas


Alarm clock, Sailboat, Ladder – Plexiglas shining edges

Quill Pen and Cats – Plexiglas shining edges and Plexiglas Navy blue

Quill Pen, Sailboat, and Ladder – Plexiglas Navy blue

Quill Pen, Pen and Cat – Plexiglas green and milky

Designs protected by the registered Community Designs Nos 002000695-0001, 002000695-0002, 002000695-0003; Copyright © Alearte 2021

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego