polski english deutsch

AleArte – decorative bookends

You don't have to be a gardener or a florist to be fond of relaxation in the open. Flowers and a four-leaf clover will bring freshness and happiness into the quiet world of books.
Designs protected by the registered Community Designs Nos 002000695-0001, 002000695-0002, 002000695-0003; Copyright © Alearte 2021

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego