polski english deutsch

AleArte – decorative bookends

A series that uses folk art motifs in its design. They used to be undervalued, but nowadays they have experienced a well-deserved renaissance in modern design.
Designs protected by the registered Community Designs Nos 002000695-0001, 002000695-0002, 002000695-0003; Copyright © Alearte 2021

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego